. Km1689 Quốc lộ 1A, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
.

Chứng nhận hợp quy - hợp chuẩn

Chứng nhận hợp quy thường được cấp bởi các tổ chức, cơ quan, hoặc tổ chức độc lập có chuyên môn trong lĩnh vực cụ thể. Để đạt được chứng nhận hợp quy, tổ chức hoặc cá nhân cần phải đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu và quy định đã được xác định trước.