. Km1689 Quốc lộ 1A, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Bê tông xi măng
.

Bê tông xi măng

Bê tông xi măng