. Km1689 Quốc lộ 1A, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Bê tông nhựa nóng
.

Bê tông nhựa nóng

Bê tông nhựa nóng