. Km1689 Quốc lộ 1A, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Cống bê tông ly tâm, rung ép, cống hộp
.

Cống bê tông ly tâm, rung ép, cống hộp

Cống bê tông ly tâm, rung ép, cống hộp